Total entries in catalog: 450
Shown entries: 41-50
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 44 45 »

Để được công nhận và xếp hạng 5 sao, khách sạn cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn thiết kế riêng. Vậy những tiêu chuẩn thiết kế đó là gì? 

Sổ Tay Hành Nghề | Views: 234 | Added by: kenrymax | Date: 14/11/2017 | Comments (0)

Giải thích từ ngữ Trong nhà ở chung cư cao tầng
1.4.1 Nhà ở
Công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.
1.4.2 Nhà chung cư
Sổ Tay Hành Nghề | Views: 213 | Added by: kenrymax | Date: 07/11/2017 | Comments (0)

Đồ họa Máy Tính | Views: 182 | Added by: kenrymax | Date: 19/10/2017 | Comments (0)

Đồ họa Máy Tính | Views: 181 | Added by: kenrymax | Date: 11/10/2017 | Comments (0)

Đồ họa Máy Tính | Views: 161 | Added by: kenrymax | Date: 11/10/2017 | Comments (0)