menu
person
Entries in category: 48
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 4 5 »


Đồ họa Máy Tính | Views: 5 | Added by: kenrymax | Date: 12/12/2018 | Comments (0)

Đồ họa Máy Tính | Views: 4 | Added by: kenrymax | Date: 12/12/2018 | Comments (0)

        Vào menu Manage» Additional Setting»Line Pattern

1-  Tạo kiểu nét mới

2-  Sửa kiểu nét chọn

3-  Xóa kiểu nét chọn

4-  Đổi tên kiểu nét chọn

Đồ họa Máy Tính | Views: 113 | Added by: kenrymax | Date: 01/09/2018 | Comments (0)

Bài tập này chúng ta dùng mũi tên hướng dốc.

Chọn sàn đã được chỉnh sửa đường biên chính xác, bấm Edit Boundary trên Menu ngữ cảnh để vào chế độ Sketch.

Chọn nút lệnh và vẽ đường mũi tên bằng 2 điểm theo hướng dốc.

Chọn lại mũi tên vừa vẽ để chỉnh sửa độ dốc. Có 2 cách xác định độ dốc:

§  Dựa theo cao độ của điểm đầu và cuối mũi tên.

§  Dựa theo góc nghiêng mũi tên.

Đồ họa Máy Tính | Views: 103 | Added by: kenrymax | Date: 01/09/2018 | Comments (0)

Thiết kế loại lan can

à     Định nghĩa Handrail Type:

Nhấn phím phải vào một kiểu của Handrail rồi chọn Type Properties.


Đồ họa Máy Tính | Views: 131 | Added by: kenrymax | Date: 20/08/2018 | Comments (0)

Update Type Mark

Update Type Mark là lệnh Để đồng bộ tên của Family Symbol và Type Mark.

- Khi đặt tên một Family Symbol ví dụ tường (Wall) là P8_BRK200_2M15_2Pi_230, Trong đó P8 là ký hiệu cấu kiện, Ký hiệu này trùng với ký hiệu trong Typmark của Wall. Hay cửa đi D2_2Canh_Sat, trong đó D2 là ký hiệu cấu kiện, Ký hiệu này trùng với ký hiệu trong Typmark của Door.

- Vậy khi có yêu cầu chỉnh sửa ký hiệu cấu kiện, chúng ta cần phải nhớ để chỉnh sửa tên của Family Symbol tương ứng. Điều không khó nhưng sẽ dễ bị quên nhầm lẫn. Vì thế lệnh Update Type mark sẽ giúp đồng bộ tự động giữa Tên và Type Mark của Family Symbol.

Đồ họa Máy Tính | Views: 102 | Added by: kenrymax | Date: 17/08/2018 | Comments (0)