Total entries in catalog: 450
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 ... 44 45 »

Công Trình Dân Dụng | Views: 54 | Added by: kenrymax | Date: 28/09/2018 | Comments (0)

Chúng tôi rất vui được gặp lại ở tỉnh Ranong, nơi bạn phải cố gắng để biết rằng điều đó không bình thường. Với vẻ đẹp của thiên nhiên mà vẫn bao gồm tất cả các lĩnh vực và lối sống mà vẫn để lại dấu vết của

Đá kim cương vườn cây xanh
Công Trình Dân Dụng | Views: 58 | Added by: kenrymax | Date: 08/09/2018 | Comments (0)

        Vào menu Manage» Additional Setting»Line Pattern

1-  Tạo kiểu nét mới

2-  Sửa kiểu nét chọn

3-  Xóa kiểu nét chọn

4-  Đổi tên kiểu nét chọn

Đồ họa Máy Tính | Views: 84 | Added by: kenrymax | Date: 01/09/2018 | Comments (0)

Bài tập này chúng ta dùng mũi tên hướng dốc.

Chọn sàn đã được chỉnh sửa đường biên chính xác, bấm Edit Boundary trên Menu ngữ cảnh để vào chế độ Sketch.

Chọn nút lệnh và vẽ đường mũi tên bằng 2 điểm theo hướng dốc.

Chọn lại mũi tên vừa vẽ để chỉnh sửa độ dốc. Có 2 cách xác định độ dốc:

§  Dựa theo cao độ của điểm đầu và cuối mũi tên.

§  Dựa theo góc nghiêng mũi tên.

Đồ họa Máy Tính | Views: 76 | Added by: kenrymax | Date: 01/09/2018 | Comments (0)

Thiết kế loại lan can

à     Định nghĩa Handrail Type:

Nhấn phím phải vào một kiểu của Handrail rồi chọn Type Properties.


Đồ họa Máy Tính | Views: 108 | Added by: kenrymax | Date: 20/08/2018 | Comments (0)