EMAIL: KTS.THAIQUOCANH@GMAIL.COM

Total entries in catalog: 499
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 ... 49 50 »

Tường là một trong những bộ phận của công trình. Kích thước tường gạch bao nhiêu, tường gạch cao bao nhiêu, dày bao nhiêu, đặc điểm chung của tường gạch như thế nào…?

Kích thước tường gạch

Sổ Tay Hành Nghề | Views: 7 | Added by: kenrymax | Date: 04/03/2020 | Comments (0)

Đồ họa Máy Tính | Views: 117 | Added by: kenrymax | Date: 08/08/2019 | Comments (0)