EMAIL: KTS.THAIQUOCANH@GMAIL.COM

Entries in category: 47
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 4 5 »


Tường là một trong những bộ phận của công trình. Kích thước tường gạch bao nhiêu, tường gạch cao bao nhiêu, dày bao nhiêu, đặc điểm chung của tường gạch như thế nào…?

Kích thước tường gạch

Sổ Tay Hành Nghề | Views: 63 | Added by: kenrymax | Date: 04/03/2020 | Comments (0)

Xác định khối lượng sắt cho 1m2 sàn bê tông nhà dân dụng

  1. 1m2 sàn nhà dân dụng tốn bao nhiêu kg sắt ?


    Để tính được khối lượng sắt cho 1m2 sàn bê tông đa phần người ta đều quy đổi đơn vị đo thể tích (m³) ra kg và rất ít khi sử dụng đơn vị đo diện tích (m²) để quy đổi. Trong trường hợp của bạn, sàn nhà bao giờ cũng phải có độ dày nhất định của nó.
    Do vậy bạn nên chuyển sang m3 trước khi tính ra kg nhé.
    Xác định khối lượng sắt cho 1m2 sàn bê tông nhà dân dụng.jpg
Sổ Tay Hành Nghề | Views: 97 | Added by: kenrymax | Date: 01/07/2019 | Comments (0)