EMAIL: KTSTHAIQUOCANH@GMAIL.COM___PHONE: O9O.24O.3781                      


Những phương án thiết kế trường học trên thế giới

Thiết kế kiến trúc và quy hoạch tổng thể hướng đến việc tạo dựng khu đại học tập trung hướng đến các giá trị hài hòa với cảnh quan thiên nhiên sẵn có.

Khu đại học tập trung đại học tổng hợp Kuwait University

Ý tưởng: Thiết kế kiến trúc và quy hoạch tổng thể hướng đến việc cải tạo thiên nhiên, biến kiến trúc thành nhân tố điểm nhấn của cảnh quan thiên nhiên.

Tổng diện tích: 370ha
Đơn vị thiết kế: Cambridge Seven Associates

PhuongAn11.jpg

PhuongAn9.jpg
 PhuongAn10.jpg

PhuongAn8.jpg

Khu đại học tập trung Norre Campus - Paris (Pháp)

Ý tưởng: Thiết kế kiến trúc và quy hoạch tổng thể hướng đến việc tạo dựng một khu tổ hợp đại học tập trung đồng bộ, có sự kết nối hạ tầng và xã hội với đô thị xung quanh

Tổng diện tích: 120ha
Đơn vị thiết kế: Công ty Kiến trúc MIR (Hoa Kỳ).

PhuongAn7.jpg

PhuongAn6.jpg

Khu đại học tập trung - Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Singapore

Ý tưởng: Thiết kế kiến trúc và quy hoạch tổng thể hướng đến việc tạo dựng một mô hình khu tổ hợp đại học "xanh", thân thiện với môi trường

Tổng diện tích: 76ha
Đơn vị thiết kế: Mikou Design Studio (Pháp)

PhuongAn5.jpg

PhuongAn4.jpg

Khu Đại học tập trung Đại học Westminster - Saltlake (Hoa Kỳ)

Ý tưởng: Thiết kế kiến trúc và quy hoạch tổng thể hướng đến việc tạo dựng khu đại học tập trung hướng đến các giá trị hài hòa với cảnh quan thiên nhiên sẵn có.

Tổng diện tích: 150 ha
Đơn vị thiết kế: Schmidt Hammer Lassen Architects

PhuongAn3.jpg

PhuongAn2.jpg

Kim Long
Theo Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 05-2011


Các tin bài trước đó

Category: Công Trình Công Cộng | Added by: kenrymax (09/07/2011)
Views: 560 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Tên *:
Địa Chỉ Mail:
Mã Bảo Vệ *: