EMAIL: KTSTHAIQUOCANH@GMAIL.COM___PHONE: O9O.24O.3781                      


Hướng dẫn thủ tục chuyển đất vườn thành đất ở

Hướng dẫn thủ tục chuyển đất vườn thành đất ở

"Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng sang làm nhà ở phải không nằm trong chỉ giới mở đường quy hoạch, không phạm vi hành lang bảo vệ đê, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng...", luật sư Lê Hồng Cảnh tư vấn.
Thủ tục chuyển đất vườn thành đất ở? (Việt Anh)

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

I. Đối với thửa đất này nếu thực hiện tách thành bốn thửa ngay để xây dựng nhà ở thì không thực hiện được vì theo quy định tại Điều 3 Quyết định 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội thì kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa:

- Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3 m trở lên;

- Thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại có diện tích không nhỏ hơn 30 m2.

Như vậy thửa đất này chỉ có 40 m2 đất ở nên phần diện tích đất ở không thể tách ra để làm nhà ở.

II. Vậy để có thể tách thửa đất này thành 2 thửa để xây nhà, cần làm thủ tục chuyển đổi diện tích đất vườn liền kề của thửa đất thành đất ở.

Theo quy định tại Quyết định 121/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn thành đất ở:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

2. Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất phải là người chấp hành tốt pháp luật đất đai ở địa phương, được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận và có văn bản cam kết về những nội dung chính sau:

- Bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch thoát lũ cho các tổ chức quản lý chuyên ngành quản lý theo quy định.

- Bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực cho UBND phường, xã, thị trấn quản lý theo quy định.

- Nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất;

3. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng sang làm nhà ở phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt; không nằm trong chỉ giới mở đường quy hoạch, phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch phòng chống lũ và diện tích dành lối đi sử dụng chung trong khu vực.

Đối chiếu với các điều kiện nêu trên, nếu thửa đất đủ điều kiện thì gia đình nộp một (01) bộ hồ sơ tại Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện để tiến hành xin chuyển đổi đất vườn thành đất ở để sao cho thửa đất có diện tích đất ở từ 60 m2 trở lên.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Bản sao hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của người xin chuyển mục đích sử dụng đất;

- Các văn bản cam kết như trên.

Sau khi chuyển đổi thành công, làm thủ tục tách thửa nhưng phải đảm bảo theo Điều 3 Quyết định 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 nêu trên.

Luật sư Lê Hồng Cảnh
Công ty Tư Vấn Quốc Gia Việt Nam
Số 47 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Category: Sổ Tay Hành Nghề | Added by: kenrymax (30/12/2010)
Views: 699 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Tên *:
Địa Chỉ Mail:
Mã Bảo Vệ *: