EMAIL: KTSTHAIQUOCANH@GMAIL.COM___PHONE: O9O.24O.3781                      


Nhà nghỉ cuối tuần Bungalow – phần 3

Dưới đây là một số mẫu nhà ở Bungalow mà các kiến trúc sư CONFAT – VN sưu tập được, đăng lên để anh em đồng nghiệp lấy ý tưởng thiết kế nhà vườn, nhà nghỉ dưỡng, khu resort.

Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Nhà ở bungalow Nhà ở bungalow
Category: Công Trình Dân Dụng | Added by: kenrymax (01/08/2014)
Views: 333 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Tên *:
Địa Chỉ Mail:
Mã Bảo Vệ *: